Terminology: Economy & Commerce

 

a broadening of professional skills mở rộng khả năng chuyên môn
a narrow area of specialization khu vực chuyên môn hẹp
allocation of resources phân phối nguồn lợi tức
at the forefront of electronic banking đứng hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng điện tử
auditing kiểm toán
banking facilities chi nhánh ngân hàng
banking know-how bí quyết nghiệp vụ ngân hàng
banking procedures thủ tục ngân hàng
bookkeeping hạch toán
business transactions giao dịch kinh doanh
clearance việc thanh toán, quyết toán
collateral tiền hay tài sản thế chấp
computerized banking system hệ thống ngân hàng điều hành bằng vi tính
conveyance giấy chuyển nhượng quyền sở hữu
cost accounting hạch toán giá thành
currency depreciation tiền mất giá
currency devaluation tiền phá giá
current assets tài sản lưu động (của công ty)
dividens cổ tức
down payment tiền trả trước
dumping policy chính sách bán phá giá
economic model mô hình kinh tế
exchange control quản lý ngoại hối
financial statements báo cáo tài chính
fixed assets tài sản cố định
food stamps tem phiếu thực phẩm
foreclosure tịch thu bất động sản đã thế chấp
galloping inflation lạm phát phi mã
government explenditure việc chi tiêu của chính phủ
government tax policy chính sách thuế của chính phủ
Gross National Product (GNP) tổng sản lượng quốc gia
high tax rates mức thuế cao
income distribution việc phân phối lợi tức
inflation lạm phát
insurance premium phí bảo hiểm
lean production phương thức sản xuất “mềm hóa”
long-term liabilities những khoản nợ dài hạn
macroeconomics kinh tế học vĩ mô
mass production phương thức sản xuất đại trà
microeconomics kinh tế học vi mô
middle-income countries các quốc gia có lợi tức trung bình
mortage loan tiền vay ngân hàng để mua bất động sản
mortgage chứng từ thế chấp
national income lợi tức quốc gia
obligations outstanding nợ chưa thanh toán, nợ tồn đọng
on the spot ngay tại chỗ
overseas investment đầu tư nước ngoài
overseas subsidiaries các chi nhánh của công ty ở nước ngoài
per capita income lợi tức tính theo đầu người
private sector khu vực kinh tế tư nhân
provision of goods and services cung ứng hàng hóa và dịch vụ
public sector khu vực kinh tế nhà nước
recession suy thoái kinh tế
retail trade business kinh doanh bán lẻ
retirement pension lương hưu (hưu bổng)
state-of-art solutions những giải pháp hiện đại và hoàn hảo nhất
stiff competition cạnh tranh gay gắt
Stock Exchange thị trường chứng khoán
stock cổ phiếu, thị phần
stockholder cổ đông
tax revenues thuế má
team setting môi trường làm việc theo nhóm
to climb upward in a rigid hierarchy leo lên cao trong một cơ cấu tôn ti trật tự cứng nhắc
to push responsibility far down the organizational ladder đưa tinh thần trách nhiệm xuống tận các nhân viên cấp dưới trong công ty
transfer payment tiền trợ cấp
unemployment benefits trợ cấp thất nghiệp
welfare trợ cấp xã hội
wholesale business kinh doanh bán sỉ
allocation basis cơ sở để phân phối
allocation phân phối
burgeoning headache-remedy and antacid market thị trường thuốc trị nhức đầu đang phát triển mạnh
capital budgeting giải trình ngân sách đầu tư vốn
capital expenditure decision quyết định về việc đầu tư vốn
capital facilities đối tượng đầu tư vốn
computer chip vi mạch điện tử
concentrated marketing chiến lược tiếp thị tập trung
consumer research nghiên cứu về nhu cầu của người tiêu dùng
cost allocation cost assignment xác định chi phí giá thành
cost objective đối tượng cho việc phân tích giá thành
differentiated marketing chiến lược tiếp thị phân vùng
direct labor costs phí trực tiếp trả cho công nhân
direct materials costs phí mua thiết bị, máy móc
eye-catching trông rất bắt mắt, hấp dẫn
factory overhead tổng phí sản xuất gián tiếp
financial accounting kế toán tài chính
greater repeat purchasing mãi lực mua lại tăng thêm
low-cost Asian copycats những hàng “nhái” rẻ tiền do Châu Á sản xuất
managerial accounting kế toán quản lý
marketing segment opportunities những cơ hội chiếm lĩnh thị trường
market-coverage strategy chiến lược chiếm lĩnh thị trường
marketing segmentation phân chia và phân tích các khu vực khác nhau của thị trường để dự trù phương án tiếp thị
murderous effects hậu quả chết người
pharmaceutical firm công ty sản xuất dược phẩm
production lines các dây chuyền sản xuất
promotion khuyến mãi
rationing capital expenditure funds phân bổ ngân quỹ dành cho đầu tư vốn
recommendation lời khuyên
saleswere virtually nil doanh số bán ra hầu như là không
semiconductor industry công nghiệp bán dẫn
special reputation uy tín đặc biệt
stockbrokers with axes to grind những nhà buôn bán chứng khoán có quyền lợi trực tiếp bị ảnh hưởng
stock-picking circus “đoàn xiếc” thông tin về các loại cổ phiếu khác nhau
submarket thị trường chuyên
telecommunications industry công nghiệp viễn thông
tension-ridden people những người luôn bị căng thẳng
the price was competitive giá rất “mềm”
to be devastated bị đánh bại tan tành
to gulp down nuốt ực xuống
to mow down “chà” láng, quét sạch
to undercut prices bán phá giá
total overhead tổng phí sản xuất gián tiếp
undifferentiated marketing chiến lược tiếp thị toàn diện
vendors’ bills phiếu đòi nợ của công ty bán hàng
SOME POLITICO- ECONOMIC ISSUES
aggregate demand mức cầu tổng thể
anchored đóng đô
business connection quan hệ ” làm ăn”
business management quản trị kinh doanh
decentralization phân tán từ trung tâm các thành phố lớn chuyển về khu vực ngoại thành
dispersion sự phân tán
extortion tống tiền bằng cách dùng bạo lực hay đe dọa
fiscal policies chính sách tài khóa
franchise đặc quyền (special privilege)
full employment hiện tượng toàn dụng
full-employment-inflation trade-off quan hệ đối chuyển giữa toàn dụng và lạm phát
governmental bottleneck ối đọng giấy tờ tại cơ quan chính phủ do có quá nhiều đơn từ phải xét duyệt
graft sang đoạt tài sản nhà nước bằng cách hối lộ cho các nhân viên chính phủ
metropolitan retail business kinh doanh bán lẻ tại các trung tâm đô thị
monetary policies chính sách tiền tệ
railroad terminal trạm xe lửa
regulatory power quyền điều chỉnh
residential suburbs khu dân cư ngoại thành
symbiotic relationship quan hệ cộng sinh
the service sector khu vực dịch vụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *