Terminology: Culture & Society

 

acculturation hiện tượng tiếp thu văn hóa
anomie hiện tượng phỉ chuẩn
behavior pattern khuôn mẫu hành vi
caste society xã hội phân chia đẳng cấp
class consciousness ý thức giai cấp
class lines ranh giới phân chia giai cấp
criminology tội phạm học
cultural transmisssion chuyển giao văn hóa
deviance hành vi lệch lạc (phi chuẩn)
new identity bản ngã xã hội mới
open society xã hội khai phóng, dân chủ
 productive citizens những công dân hữu ích cho xã hội
resocialization việc tái xã hội hóa
reverse cialization xã hội hóa ngược chiều
social integration hội nhập xã hội
social mobility tính cơ động xã hội
social norms chuẩn mực xã hội
social status địa vị xã hội
the peer group nhóm cùng tuổi
subcultural groups các nhóm văn hóa ngoại biên
total institution thiết chế cách ly
aggravated assault tấn công gây thương tích
antisocial behavior hành vi đi ngược lại chuẩn mực hay đạo lý xã hội
appropriatation of state funds lấy tiền nhà nước dùng vào việc tư
battering đánh đập phụ nữ
child abuse ngược đãi trẻ em
community development block grant trợ cấp trọn gói về phát triển cộng đồng
copyright infringement vi phạm tác quyền
criminal offenses vi phạm hình sự
electrical blackout mất điện đột ngột
embezzlement biển thủ công quỹ
energy shortage thiếu hụt năng lượng
environment and energy policy chính sách môi trường và năng lượng
environmental protection bảo vệ môi trường
equal access to educational opportunities bình đẳng trong giáo dục
family ivolence bạo lực trong gia đình (domestic violence)
gvoernment-issued vouchers tem phiếu do chính phủ phát hành (để trợ giá cho người nghèo mướn nhà)
juvenile delingquency tệ nạn thiếu niên phạm pháp
mugging trấn lột
oi spills dầu loang trên biển
paternalism tính độc tài gia trưởng
patriarchy chế độ gia trưởng, hệ thống gia trưởng
pregnancy-selling mãi thai (đẻ giùm, cho thuê tử cung)
public housing projects các dự án xây dựng nhà ở cho nhân dân
racially mixed community cộng đồng cho cả người da trắng và người da màu
recidivism sự tái phạm
reconstitued family gia đình tái giá (blended family)
sexism thói trọng nam khinh nữ
toxic chemical leaks rò rỉ hóa chất độc hại
unemployment insurance bảo hiểm thất nghiệp
while-collar crime tội ác cao cấp
arms sales buôn bán vũ khí
captivity sự giam giữ
dissemination of indecent texts and images phổ biến hình và tài liệu “không đứng đắn”
diversion of funds lạm dụng công quỹ
domestic social policy chính sách xã hội trong nước
equal time rule quy định thời gian bằng nhau
exposure sự phô bày
fairness doctrine lý thuyết công bình
health-care reform cải cách chăm sóc y tế
high public visibility tính nổi cộm ai cũng thấy
hostage con tin
interest groups các nhóm phục vụ cho quyền lợi riêng tư
politically loaded information các thông tin mang đầy tính chính trị
PoliticsActing Chairman quyền Chủ tịch Alternate commissioner Ủy viên dự khuyết Attorney-General Bộ trưởng Tư pháp (Mỹ) central Party Commissioner Ủy viên Trung ương Đảng Chairman of National Asembly Chủ tịch Quốc Hội (VN) Chief of Office Trưởng phòng Commander-in-Chief of the Military Tổng Tư lệnh Quân đội Deputy Head of Office Phó phòng General Secretary of the Party Tổng Bí thư Đảng Minister of Education and Training Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Minister of Justice Bộ trường Tư pháp Minister of Public Health Bộ trưởng Y tế Minister of Transport Bộ trưởng Vận tải Municipal People's Committee Ủy ban Nhân dân Thành phố National Asembly member Đại biểu Quốc hội (VN) President Tổng thống Representative Dân biểu Secretary of Defense Bộ trưởng Quốc phòng (Mỹ) secretary of State Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Mỹ) Secretary -General of the United Nation Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Senator Thượng Nghị sĩ The Speaker Chủ tịch Hạ viện (Mỹ) UN High Commissioner Cao ủy Liên hiệp quốc Undersecretary Thứ trưởng Vice-President Phó Tổng thống amending the Constitution tu chính hiến pháp antitrust legislation việc ban hành luật chống độc quyền balance of power sự cân bằng quyền lực consumer protection laws luật bảo vệ người tiêu dùng decentralization việc giảm quyền lực của trung ương, phân tán quyền lực cho tiểu bang democratic coalition liên minh Dân chủ devolution of power việc chuyển giao quyền lực disarmament việc giải trừ quân bị electoral college cử tri đoàn tuyển chọn fundraising capability khả năng gây quỹ imbalances of power mất cần bằng quyền lực industrial pollution ô nhiễm công nghiệp labor movement phong trào bảo vệ người lao động lobbying vận động hành lang military-industrial complex tổ hợp công nghiệp quân sự national nmonating convention đại hội đề cử ứng viên tổng thống nuclear arms freeze đình chỉ sản xuất vũ khí hạt nhân participatory democracy chế dộ dân chủ tham chính party platform diễn đàn chính trị của đảng political environment môi trường chính trị pols những cuộc thăm dò dư luận presidential campaign chiến dịch vận động tranh cử tổng thống presidential election bầu cử tổng thống presidential nominee người được đề cử ứng viên tổng thống promotion of enterprise tăng cường hoạt động kinh doanh protection of private property bảo vệ quyền tư hữu ratification sự chuẩn y Republican Electorate cử tri đoàn thuộc đảng Cộng Hòa the arms race chạy đua vũ trang the cover-up of a plotical scandal việc che đậy một vụ tai tiếng về chính trị the poosition party đảng đối lập universal suffrage phổ thông đầu phiếu of social welfare những vấn đề chính trị trong phúc lợi xã hội
polling public opinion thăm dò dư luận quần chúng
private funding tài trợ của tư nhân
reform package cải cách trọn gói
sexually explicit images những hình ảnh khiêu dâm trắng trợn
the right of rebuttal quyền phản bác
to monitor activities theo dõi đôn đốc các hoạt động
to oversee compliance kiểm tra các mưu toan đồng lõa
universal health care insurance ai cũng được bảo hiểm y tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *